Algemene voorwaarden lidmaatschap

1. Lidmaatschap:
a. Door het invullen en indienen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en wordt u lid van Muay-Thai Gym Enschede.
b. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Betaling:
a. De contributie voor het lidmaatschap dient te worden betaald volgens de gekozen betalingsmethode op het inschrijfformulier.
b. Bij een maandelijkse betaling dient de contributie voorafgaand aan elke maand te worden voldaan.
c. Bij een jaarlijkse betaling dient de contributie voorafgaand aan het jaar te worden voldaan. d. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot Muay-Thai Gym Enschede worden geweigerd.

3. Annulering en beëindiging:
a. Het lidmaatschap kan worden geannuleerd door een schriftelijke/e-mail kennisgeving aan Muay-Thai Gym Enschede, met inachtneming van de opzegtermijn zoals vermeld in de specifieke annuleringsvoorwaarden.
b. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap blijft de volledige contributie voor de resterende contractperiode verschuldigd.
c. Bij het opzeggen van een abonnement met een opzegtermijn van één maand, dient de opzegging uiterlijk op de laatste dag van de voorafgaande maand ontvangen te zijn om per de eerste dag van de volgende maand in te kunnen gaan.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid:
a. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en fysieke conditie. U erkent dat Muay-Thai lessen risico met zich meebrengen op blessures en letsel bij het beoefenen ervan. U neemt vrijwillig deel aan deze activiteiten en accepteert deze risico’s.
b. Muay-Thai Gym Enschede, inclusief zijn trainers en personeel, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade, ongevallen, verlies of diefstal die voortvloeien uit uw deelname aan Muay-Thai lessen of uw verblijf in de gym.

5. Gedragsregels:
a. Respecteer medeleerlingen, trainers en het personeel van Muay-Thai Gym Enschede. Ongepast gedrag, discriminatie, pesten of geweld wordt niet getolereerd.
b. Volg de instructies van de trainers op en houd u aan de veiligheidsregels van de gym.

6. Wijzigingen:
a. Muay-Thai Gym Enschede behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden via de gebruikelijke communicatiekanalen aan de leden bekendgemaakt.
Ik verklaar hierbij dat ik de algemene voorwaarden van Muay-Thai Gym Enschede heb gelezen, begrijp dat Muay-Thai lessen risico met zich meebrengen en dat de aansprakelijkheid van Muay-Thai Gym